US : ”Understudy” Ersätter ordinarie skådespelare i dess frånvaro.